IrmaWie ben ik

Mijn naam is Irma Wormgoor. Sinds 2005 ben ik zelfstandig ondernemend bezig onder de naam Olde Hietmoat. Wat begon uit een voorliefde voor paarden is inmiddels een serieus bedrijf geworden.

 

Naast mijn destijds nog vaste baan ben ik begonnen met het op de markt brengen en verkopen van speciaalvoeders als TinkerBrok en Frieschebrok. Daarnaast verkoop van ruitersportartikelen en zadels.

 

Zelf actief rijdend op mijn paard Cody hield ik mij zeer bezig met hoe een paard in elkaar steekt en beweegt. Het werd mij al snel duidelijk dat eerlijke training en bewegingsvrijheid noodzakelijk zijn wanneer je op een paard wilt rijden, ongeacht discipline en niveau. Nieuwsgierig hiernaar ben ik middels diverse opleidingen mijzelf gaan specialiseren in het passen van zadels, en verdiepen in het welzijn van het paard. In Nederland heb ik de HBO opleiding Master Saddle Fitting Consultant met daar parallel aan de opleiding tot zadelmaker (zadelmaken, reparatie, her- en bijvullen) bij hetzelfde opleidingsinstituut gevolgd. Aansluitend heb ik in Engeland, de bakermat voor zadelmakerijen en zadelpassers, de opleiding tot Registered Qualified Saddle Fitter gevolgd. Waar ik ook succesvol voor ben geslaagd. Daaropvolgend ben ik lid geworden van de Engelse Beroepsvereniging: Society of Master Saddlers. De Nederlandse en Engelse opleiding zijn een erg goede complementering van elkaar.

 

Verder volg ik diverse (verplichte) bijscholingen, workshops en clinics en bezoek ik regelmatig vakbeurzen e.d. om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Daarnaast onderhoud ik een goed contact met mijn collega's die ook de opleiding in Engeland hebben gevolgd, en bezoeken we samen regelmatig de zadelmakerijen in Engeland met wie wij samenwerken.

 

Hiermee blijf ik mij verder ontwikkelen, zodat ik op een zo hoog mogelijk niveau zadels correct kan aanmeten, aanpassen en repareren.

 

 

Betekenis 'Olde Hietmoat'

Regelmatig krijgen we de vraag waar onze bedrijfsnaam nu eigenlijk voor staat.

Een bevriende streektaaldeskundige is zo vriendelijk geweest de betekenis van deze naam voor ons op papier te zetten;

 

'Ooit woonde ik op een boerderij die 'De Hietmoat' heette. Dat vond ik een mooie Achterhoekse naam en heel geschikt voor mijn bedrijf. Omdat ik in het oude deel van deze boerenbedoening woonde, heb ik er 'Olde' voor gezet. (Olde Hietmoat' dus. (N.B. in de officiële achterhoekse vertaling is het Hietmaot. Hietmoat met oa is dus Achterhoeks met een kleine knipoog!)

De betekenis van 'olde' is duidelijk, bij 'Hietmaot' is het iets ingewikkelder, hoewel ook niet echt moeilijk. 'Hietmaot' is een oude veldnaam en een samenstelling van de woorden 'hiet' en 'maot'. Achterhoekers gebruiken 'hiet' of 'heet' voor 'heide' in de standaardtaal.

 

'Ik lae languut op de rugge in 't heet', betekent dus niets anders dan dat iemand languit in de heide lag. Het woord 'maot' is het Nederlandse 'maat' en dat heeft meerdere betekenissen. In dit geval betekent het 'stuk grond van een bepaalde oppervlakte'.

 

Kort samengevat:

De Hietmaot is waarschijnlijk een stuk woeste heidegrond geweest, dat is ontgonnen en waarop men is begonnen te boeren. Een klein boerderijtje met een paar koetjes, wat varkens en een toom kippen. Een paard kwam er zo gauw de boer zich zo'n dier kon permitteren. Vooral in de jaren '20 van de vorige eeuw is veel woeste grond in de Achterhoek ontgonnen en veranderd is vruchtbare landbouwgrond.

 

Ik hoop dat u zo een en ander duidelijk geworden is over de 'Olde Hietmaot'.